Graduates Filter

Graduates

CARTA Fellows

Meet our Fellows

Profile Photo

Sulaimon Adedokun

Obafemi Awolowo University

Profile Photo

Rose O. Opiyo

University of Nairobi

Profile Photo

Peter Nyasulu

University of the Witwatersrand

Profile Photo

Nicole C. De Wet

University of the Witwatersrand

Profile Photo

Mphatso Kamndaya

University of Malawi

Profile Photo

Kennedy Otwombe

University of the Witwatersrand

Profile Photo

Joshua Odunayo Akinyemi

University of Ibadan

Profile Photo

Fresier Maseko

University of Malawi

Profile Photo

Francois Niragire

University of Nairobi

Profile Photo

Esther Nabakwe

Moi University

Profile Photo

Esnat Chirwa

University of the Witwatersrand

Profile Photo

Dieudonne Uwizeye

University of Dar- Es-Salaam